ManşetSpor

TFF 2024-2025 sezonu için önemli kararlar aldı

TFF 2'nci lig 3'lncü ig ile Bal Ligini zorlayacak. Kulüpler tepkili: Nasıl altından kalkacaklar?


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 2024-2025 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı. Bu yeni düzenlemeler, liglerde maliyetlerin artmasına sebep olurken, 2. Lig, 3. Lig ve BAL Ligi takımlarının yeni kararlar doğrultusunda nasıl hareket edeceği merak konusu. İşte detaylar:
Maliyet Artışı ve Yeni Düzenlemeler
TFF’nin 2024-2025 sezonunda getirdiği yeni düzenlemeler, profesyonel takımlara çeşitli mali yükler getiriyor. Bu düzenlemeler, kulüplerin finansal yönetiminde dikkatli olmalarını gerektirecek.
Maliyet Artışı:
Yeni sezonda artan maliyetler, özellikle alt liglerdeki takımları zorlayacak.Lig, 3. Lig ve BAL Ligi’nde mücadele eden takımlar, bu yeni düzenlemelerle birlikte finansal zorluklarla karşılaşabilir.
Yeni Düzenlemeler:
TFF’nin yeni düzenlemeleri, takımların mali yönetimini ve bütçe planlamasını daha sıkı hale getirmeyi amaçlıyor.Profesyonel takımlar için getirilen bu yükümlülükler, kulüplerin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

TFF’den Profesyonel Takımlara Yönelik Kararlar
Bütçe Kontrolü: Takımların belirli bir bütçe sınırında kalmaları zorunlu hale getirildi.Genç Oyuncu Teşvikleri: Genç oyunculara daha fazla fırsat tanınması için teşvikler sunulacak.Altyapı Yatırımları: Kulüplerin altyapı yatırımlarına ağırlık vermeleri istenecek.Şeffaflık: Kulüplerin mali durumları ve harcamaları konusunda daha şeffaf olmaları gerekecek.Denetimler: TFF, kulüplerin mali durumlarını düzenli olarak denetleyecek ve ihlallerde yaptırımlar uygulayacak.
2. Lig, 3. Lig ve BAL Ligi’nde Beklentiler
Bu liglerdeki takımlar, yeni düzenlemelere uyum sağlamak için bütçelerini ve harcamalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.TFF, bu liglerdeki kulüplere yönelik finansal danışmanlık ve destek programları sunmayı planlıyor.
Profesyonel Takımların Yeni Sezondaki Zorlukları
Mali Yükler: Artan maliyetler, kulüplerin finansal yönetimini zorlaştıracak.Uyum Süreci: Yeni düzenlemelere uyum sağlama süreci, takımlar için zorlu bir dönem olabilir.Rekabet: Profesyonel takımlar, artan maliyetlere rağmen rekabetçi kalmak için stratejilerini yeniden belirlemek zorunda kalacak.2024-2025 Futbol Sezonunda uygulanacak bu hususlar, Türk futbolunun daha sürdürülebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Kulüplerin, bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak için dikkatli bir planlama yapmaları gerekecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2024-2025 Futbol Sezonu’nda uygulanacak yeni düzenlemelere, profesyonel kulüplerden büyük tepki geldi. Artan maliyetler ve yeni düzenlemelerin getirdiği ağır yükler, kulüplerin finansal yönetimini zorlayacak.
Kulüplerden Gelen Tepkiler

TFF’nin yeni sezonda uygulamaya koyduğu düzenlemeler, kulüplerin maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.Özellikle 2. Lig, 3. Lig ve BAL Ligi’nde mücadele eden kulüpler, bu mali yüklerin altından kalkmakta zorlanacaklarını belirttiler.Finansal Zorluklar:
Kulüpler, artan maliyetler ve yeni düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler nedeniyle finansal sıkıntılar yaşayabileceklerini ifade ettiler.Bu durum, özellikle alt liglerdeki kulüplerin rekabetçi kalma çabalarını olumsuz yönde etkileyebilir.
Kulüpler, TFF’nin getirdiği yeni denetim ve şeffaflık gerekliliklerinin, mevcut mali yapıları üzerinde ek bir yük oluşturduğunu dile getirdiler.Bu denetimlerin sıkılaştırılması, kulüplerin bütçe planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor.
Kulüpler Ne Talep Ediyor?
Destek ve Teşvikler: Kulüpler, TFF’den finansal yüklerinin hafifletilmesi için destek ve teşvikler talep ediyorlar. Bu teşviklerin, özellikle altyapı yatırımları ve genç oyuncu gelişimi üzerinde odaklanması gerektiğini belirtiyorlar.Esneklik: Yeni düzenlemelerin uygulanmasında esneklik sağlanmasını isteyen kulüpler, maliyetlerin kademeli olarak artırılmasını ve mevcut şartlara uyum sağlamak için daha fazla zaman tanınmasını talep ediyorlar.Danışmanlık ve Eğitim: TFF’nin, kulüplere finansal yönetim konusunda daha fazla danışmanlık ve eğitim sağlamasını isteyen kulüpler, bu sayede yeni düzenlemelere daha kolay uyum sağlayabileceklerini ifade ediyorlar.
TFF yetkilileri, kulüplerin tepkilerini dikkate alacaklarını ve yeni düzenlemelerin uygulanmasında kulüplere destek olacaklarını belirttiler. TFF, bu düzenlemelerin Türk futbolunun daha sürdürülebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşması için önemli olduğunu vurguladı.
2024-2025 Futbol Sezonu için getirilen yeni düzenlemeler ve artan maliyetler, profesyonel kulüplerin tepkisine neden oldu. Kulüpler, TFF’den destek ve esneklik talep ederek, bu zorlu dönemde daha fazla yardım bekliyorlar.
TFF’NİN ALDIĞI KARARLAR TARTIŞILIYOR. İŞTE O YAPTIRIMLAR
2024-2025 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 17.06.2024 tarihli toplantısında;2024 – 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve uygulanmaküzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:
I. ALT YAPI FONLARI VE TEŞVİK SİSTEM
Süper Lig’de Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcutescillerinden alınacak fon bedelleri aşağıda yer almakta olup, belirlenen ücretlerinbirinci transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip kulüpler tarafından Federasyonaödenmesine veya gelirlerinden mahsup edilmesine,b. İkinci transfer ve tescil döneminde; birinci transfer ve tescil dönemi sonundaki TürkiyeA Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısının artması halinde,artan oyuncu sayısı dikkate alınmak suretiyle, yatırılması gereken fon bedelleriarasındaki farkın ikinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden 5 gün içerisindekulüpler tarafından Federasyona ödenmesine, birinci transfer ve tescil dönemi sonundaTürkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısıartmayan kulüplerin, kontenjan boşaltmak suretiyle yeni oyuncu transfer etseler dahifon bedeli ödememelerine,c. Kulüplerin 01.01.2002 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmaları koşulu ilesözleşme imzalayarak tescil ettirecekleri yabancı uyruklu futbolcuları içinfon bedeli alınmamasına,d. TFF 1. Lig’de ise fon bedeli alınmayarak tescili yapılacak yabancı futbolculardan sadeceişlem gideri alınmasına,e. Sonraki sezonlarda yıllık TÜFE + ÜFE / 2 oranında artış yapılmasına,f. Yerli oyuncu teşvik sisteminin daha sonra belirlenecek usul ve esaslara göre ilanedilmesine,
II. SÜPER LİG YABANCI FUTBOLCU FON BEDELLERİ:Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12’den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ilesözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1.000.000-TL altyapı fon bedelini, transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip Federasyon’a ödemelerizorunludur.TESCİLİ YAPILAN TOPLAM YABANCIFUTBOLCU SAYISI ÖDENECEK FON PAYI1 FUTBOLCU 170.000.-TL2 FUTBOLCU 370.000.-TL3 FUTBOLCU 650.000.-TL4 FUTBOLCU 990.000.-TL5 FUTBOLCU 1.300.000.-TL6 FUTBOLCU 1.700.000.-TL7 FUTBOLCU 2. 200.000.-TL8 FUTBOLCU 2.700.000.-TL9 FUTBOLCU 4.200.000.-TL10 FUTBOLCU 5.200.000.-TL11 FUTBOLCU 6.300.000.-TL12 FUTBOLCU 7.300.000.-TL
III. YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİYetiştirme tazminatının hesaplanmasına ilişkin olarak kulüplerin dört ayrı kategoriyeayrılmasına ve kategorilerin aşağıdaki şekilde tespitine, sonraki sezonlarda yıllık TÜFE + ÜFE/2oranında artış yapılmasına,Kategori Kulüpler Sezonluk Yetiştirme TazminatıMiktarları 2024-2025Birinci Kategori Süper Lig Kulüpleri 800.000 TLİkinci Kategori 1. Lig Kulüpleri 400.000 TLÜçüncü Kategori TFF 2. Lig Kulüpleri 160.000 TLDördüncü KategoriTFF 3. Lig Kulüpleri veAmatör Liglerde Yer AlanKulüpler 80.000 TL
IV. İŞLEM GİDERİFYS sistemi üzerinden dijital olarak lisans işlemi gerçekleştirilen her bir profesyonel futbolcuiçin kulüplerin gelirlerinden aşağıdaki işlem gideri tutarların mahsup edilmesine,Kulüpler İşlem GideriSüper Lig Kulüpleri 800-TLTFF 1. Lig Kulüpleri 400-TLTFF 2. Lig Kulüpleri 300-TLTFF 3. Lig Kulüpleri 200-TLİşlem giderlerine sonraki sezonlarda yıllık TÜFE + ÜFE / 2 oranında artış yapılmasına,3V. EMEKLİLİK HAKKI KAZANMA ÖDENTİSİ (EHKÖ)Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına, Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olan profesyonel futbolcuların her birinin, bir defaya mahsus olmak üzere transferve vize işlemlerinde;Kulüpler Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi
Süper Lig Kulüpleri 12.000-TLTFF 1. Lig Kulüpleri 8.000-TLTFF 2. Lig Kulüpleri 5.000-TLTFF 3. Lig Kulüpleri 2.500-TLEmeklilik Hakkı Kazanma Ödentisine sonraki sezonlarda yıllık TÜFE + ÜFE / 2 oranında artışyapılmasına,
VI. REFERANS BEDELLERİTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan profesyonel futbolcuların her birinin bir defaya mahsusolmak üzere transfer ve vize işlemlerinde referans bedeli olarak aşağıdaki ücretlerin alınmasına;Kulüpler
Referans BedeliSüper Lig Kulüpleri 4.000-TLTFF 1. Lig Kulüpleri 2.000-TLTFF 2. Lig Kulüpleri 300-TLTFF 3. Lig Kulüpleri 200-TLReferans Bedellerine sonraki sezonlarda yıllık TÜFE + ÜFE / 2 oranında artış yapılmasına,
VII. KULÜP TESCİL VE AİDAT ÜCRETLERİBir üst lige terfi eden kulüplerden alınacak tescil ücretleri ile kulüplerin her yıl ödemekleyükümlü olduğu aidatların;Kulüpler Tescil Ücreti AidatSüper Lig Kulüpleri 3.200-TL 1400-TLTFF 1. Lig Kulüpleri 1400-TL 600-TLTFF 2. Lig Kulüpleri 700-TL 300-TLTFF 3. Lig Kulüpleri 300-TL 200-TLolarak tespitine,
Yukarıda belirtilen paraları Federasyonun ilgili hesabına yatırmayan kulüplerin tescil ve vizeişlemlerinin yapılmamasına,Kulüp Tescil ve Aidat Ücretlerine sonraki sezonlarda yıllık TÜFE + ÜFE / 2 oranında artışyapılmasına,
FIFA MENAJERLİK SINAVI ve MAÇ ORGANİZATÖRLÜĞÜ ÜCRETLERİa. FIFA lisanslı menajeri olmak için FIFA Menajerlik Sınavı’na katılım sağlamak isteyenadayların Türkiye Futbol Federasyon’u banka hesap numarasına 8.000 TL sınava katılımücreti yatırmasına,b. FIFA Maç Organizatörlüğü için başvuran adaylardan 25.000 TL başvuru ücretialınmasına,
YABANCI UYRUKLU ANTRENÖRLERDE ARANACAK ŞARTLARAntrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 5. maddesi çerçevesinde Süper Lig’de veTFF 1. Lig’de mücadele eden kulüplerin;a. “A” takımlarında “PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU” olarak görev yapacakantrenörlerin UEFA Pro Diplomasına sahip olmalarına veya bu kişilerin UEFA tarafındanverilmemekle beraber UEFA tarafından UEFA Pro Diplomasına eşit kabul edilen yabancıülke antrenörlük diplomasına,b. “A” takımlarında “PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ” olarak görev yapacak yabancıuyruklu antrenörlerin UEFA A Diplomasına sahip olmalarına veya bu kişilerin UEFAtarafından verilmemekle beraber UEFA tarafından UEFA A Diplomasına eşit kabul edilenyabancı ülke antrenörlük diplomasına,c. “A” takımlarında “PROFESYONEL KALECİ ANTRENÖRÜ” olarak görev yapacak yabancıuyruklu antrenörlerin UEFA A KALECİ ANTRENÖRÜ Diplomasına sahip olmalarına veyabu kişilerin UEFA tarafından verilmemekle beraber UEFA tarafından UEFA A KALECİANTRENÖRÜ Diplomasına eşit kabul edilen yabancı ülke antrenörlük diplomasına sahipolmaları.«A» takımlarında yabancı uyruklu
ATLETİK PERFORMANS ATRENÖRÜ çalıştırılabilmesine;e. Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de yukarıda belirtilen görevler dışında ve Süper Lig dışındakiliglerde hiçbir unvan altında yabancı uyruklu antrenör çalıştırılmamasına,
ANTRENÖRLERİN TESCİL ÜCRETLERİ
Tescil Edileceği Görev TescilÜcretiDernek ReferanslıTescil ÜcretiDernek ÜcretiSüper Lig Teknik Sorumlusu 58.000 TL 25.300 TL 25.300 TL
Süper Lig Antrenörü 21.500 TL 8.300 TL 8.300 TLSüper lig Kaleci Antrenörü 12.400 TL 5.200 TL 5.200 TL “Yabancı Uyruklu Antrenörler” için vize referans ücreti kategorilerindeki rakamların 5 (beş) katıdır..

Süper Lig Gençlik. Gel. Tk. Sor. 7.400 TL 2.600 TL 2.600 TLTFF 1. Lig Teknik Sorumlusu 24.900 TL 10.700TL 10.700 TLTFF 1. Lig Antrenörü 9.900 TL 3.900TL 3.900 TLTFF 1. Lig Kaleci Antrenörü 9.900 TL 2000 TL 2.000 TL

TFF 1. Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 3.300 TL 1.100 TL 1.100 TLTFF 2. Lig Teknik Sorumlusu 13.200 TL 5.400 TL 5.400 TLTFF 2. Lig Antrenörü 5.800 TL 1.900 TL 1.900 TLTFF 2. Lig Kaleci Antrenörü 4.100 TL 1.500 TL 1.500 TL

TFF 2. Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 2.900 TL 1000 TL 1000 TLTFF 3. Lig Teknik Sorumlusu 9.900 TL 3.700 TL 3.700 TLTFF 3. Lig Antrenörü 2.600TL 1.000TL 1.000TL
TFF 3. Lig Kaleci Antrenörü 2.300 TL 900 TL 900 TL

TFF 3. Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 1.900TL 700 TL 700 TLTüm Gençlik Geliştirme Antrenörleri / AtletikPerf. Ant. / Maç Analiz Ant. / Oyuncu ve MaçAnaliz İzleme Ant. 1.800 TL 600 TL 600 TLAmatör Takım Antrenörleri 1.100 TL 400 TL 400 TL karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu